lien he
Mẫu USB Sản Xuất Siêu Tốc
USB Thẻ NameCard, Usb Card Visit, Phân Phối USB Thẻ

P: Kinh Doanh

(08)625.87.345

Sale: Ms. Nương

0938.097.658

Sale: Mr. Lợi

0932 692 479

Sale: Mr. Hoàng

093 888 5618

Sale: Ms.Tuyến

0938 839 288

Sale: Mr.Danh

0932 108 838

Sale: Mr. Mỹ

0938 097 566

Sale: Mr. Đức

0939 139 568

Sale: Ms. Trang

0905 252 128

USB Thẻ NameCard

Hoạt động của chúng ta về wafer USB thẻ Namecard mỏng cung cấp những hiệu ứng về truyền thông và thương hiệu tạo nên dấu ấn lớn đặt biệt Usb thẻ name card hỗ trợ đầy đủ màu sắc với công nghệ in ảnh chất lượng làm cho họ sự lựa chọn tốt nhất cho tác phẩm nghệ thuật chi tiết và phức tạp. Có sẵn trong kích thước bộ nhớ khác nhau, từ 512MB lên đến 64GB, ngay cả những công ty lớn nhất một thẻ tín dụng USB có khả năng lưu trữ các tài liệu quảng cáo, thuyết trình, phim ảnh,... trong khi vẫn duy trì được kích thước tương tự như một thẻ kinh doanh / tín dụng truyền thống.